Now showing items 1-2 of 2

  • Konfigurace a analýza různých typů zapojení bezdrátových sítí 802.11 

    Harvánek, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá různými typy zapojení bezdrátových sítí. Popisuje jejich možnosti využití v praxi a jejich analýzu pomocí monitorovacího zařízení Airmagnet Laptop Analyser. Dále je zde zkoumána fakultní ...
  • Systém pro paralelní zpracování URL dotazů 

    Horáček, Jan
    Práce pojednává o naprogramování vícevláknové aplikace, jejímž cílem je zpracovávat požadavky pro volání URL. Aplikace byla naprogramována v ANSI normě jazyka C. Běží jakožto samostatný démon, který musí v maximální možné ...