Now showing items 1-1 of 1

  • Vybrané fraktálové algoritmy a jejich použití 

    Michálek, Bedřich
    Cílem projektu bylo nastudovat problematiku fraktálových algoritmů, vytvořit jednoduchou demonstrační aplikaci nastudovaných algoritmů a navrhnout možnosti dalšího zkoumání. Protože oblast fraktálů a fraktálových algoritmů ...