Now showing items 1-1 of 1

  • Vývoj aplikací pro mobilní zařízení PDA a telefony 

    Murín, Miroslav
    Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom aplikácií na platforme JAVA pre mobilné zariadenia PDA a telefóny. Práca obsahuje Midlet pre mobilné zariadenie napísaný v jazyku JAVA, konkrétne J2ME(Java 2 Platform, Micro Edition). ...