Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace a generování realistických modelů stromů 

    Pafčo, Tomáš
    Táto bakalárska práca sa týka generovania realistických modelov stromov a ich následnej vizualizácie v reálnom čase. Navrhnutá metóda generovania ponúka široké spektrum nastaviteľných parametrov, vďaka čomu umožňuje vytvárať ...