Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém sportovního klubu 

    Pavelka, Jan
    Práce zahrnuje seznámení se s technologiemi pro vývoj webových aplikací a informačních systémů, popis problematiky vývoje, analýzu a specifikaci požadavků a popis implementace informačního systému nohejbalového klubu. ...