Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování dopravních systémů 

    Šmíd, Jiří
    Tato práce pojednává o modelování transportních a dopravních systémů. V první části popisuje rozšíření existující knihovny Simlib/C++ o podporu pro vytváření transportních systémů. Druhá část je věnována analýze celulárních ...