Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání a vyhledávání ve Skype hovorech 

    Tomášek, Pavel
    Cílem projektu je rozpoznávání Skype hovorů. Jedním ze záměrů projektu je nalezení kvalitního nahrávače Skype hovorů. Následuje zpracování signálu (segmentace řeč/ticho) a samotné rozpoznávání řeči. Dalším cílem je výběr ...