Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro zjednodušování modelů 

    Pokorný, Jan
    Tato práce se věnuje algoritmům pro redukci polygonálních modelů. Nejdříve jsou popsány obecné principy zjednodušování modelů - jsou zde vysvětleny vlastnosti polygonálních povrchů a operace používané k redukci počtu ...