Now showing items 1-1 of 1

  • Simulátor umělého života 

    Popek, Miloš
    Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...