Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace pohybu v prostoru 

    Šolony, Marek
    Táto práca sa zaoberá identifikáciou pohybu v priestore a jeho rekonštrukciou do 3D priestoru. Navrhuje optický systém na zaznamenávanie pohybu špeciálnych značiek markerov umiestnených na žudskom tele pomocou páru kamier. ...