Now showing items 1-1 of 1

  • Webová aplikace internetového obchodu 

    Rode, Daniel
    Tato práce se zabývá vytvořením internetového obchodu, zaměřeného na prodej hudebních nosičů. Celý systém je rozdělen do dvou částí - na část zákaznickou a administrátorskou. Cílem bylo vytvořit zajímavý, bezpečný a přehledný ...