Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání textu v obraze 

    Suchý, Václav
    Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze. Rozebírá metody rozpoznávání, jejich úspěchy, klady a zápory. Popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého ukázkového programu pro rozpoznávání ...