Now showing items 1-1 of 1

  • Teploměr využívající platformu FITKit 

    Čižinský, Vojtěch
    Skutečný rozmach v oblasti měření teploty proběhl ve 20. století. Tento obor pronikl téměř do všech oblastí lidské činnosti a usnadnil mnoho výrobních i jiných procesů. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího ...