Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování HW designu v UGE 

    Varga, Ladislav
    Predmetom tejto práce bolo navrhnúť zásuvný modul pre program Univerzálny grafický editor, ktorý uživateľom umožní vytvárať návrh hardware. Návrh HW architektúry začína spravidla kreslením blokových schém navrhovaného ...