Now showing items 1-1 of 1

  • Fraktály v počítačové grafice 

    Šelepa, Jan
    V této práci se zabývám fraktály. První kapitola představuje úvod do problematiky, kterou se tato prácec zabývá. Druhá kapitola obsahuje základní pojmy z oblasti fráktálů a fraktální geometrie. Ve třetí kapitole je uvedena ...