Now showing items 1-1 of 1

  • Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova 

    Rosa, Štěpán
    Tato práce se zabývá vytvořením a zobrazením minimalistického modelu areálu Božetěchova pomocí programovacího jazyka C s využitím knihovny OpenGL a její nadstavby GLUT. Na začátku práce je teoretický základ, který vedl ke ...