Now showing items 1-1 of 1

  • Syntaktická analýza založená na speciálních modelech 

    Zámečníková, Eva
    Bakalářká práce se zabývá syntaktickou analýzou pomocí párových automatů. Konečný párový automat obsahuje vstupní a výstupní automat. Vstupní automat provádí syntaktickou analýzu se vstupním řetězcem. Použitá pravidla ...