Now showing items 1-2 of 2

  • Vizuální simulátor obecných neuronových sítí 

    Herman, David
    Předmětem této bakalářské práce je navržení obecné knihovny pro práci s neuronovými sítěmi. Dále pak implementace vizuálního simulátoru, který bude vhodně graficky reprezentovat po jednotlivých krocích algoritmy učení ...
  • Vývoj aplikací pro bezdrátové senzorové sítě pomocí nástroje TOSSIM 

    Žídek, Petr
    Tato práce se zabývá technologií bezdrátových senzorových sítí  spolu s implementačními nástroji založenými na programovacím  jazyku NesC a operačním systému TinyOS. Popisuje, simuluje a implementuje dva základní síťové ...