Recent Submissions

 • Agent - Gamebot pro Unreal Tournament 

  Příborský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a tvorba agenta-gamebota s modulární architekturou pro hru Unreal Tournament 2004. Hlavním cílem agenta bylo dosáhnout co nejlepších výsledků a v závěru obstát i proti nativním agentům ...
 • Audio Streaming for Android Devices Using UPnP 

  Lehocký, Gabriel
  Velké množství lidí v současnosti používá své chytré telefony jako mobilní hudební přehrávač, kde si ukládá svou oblíbenou hudbu. Chceme-li při poslechu zvýšit hudební zážitek, tak toho můžeme docílit tím, že použijeme ...
 • Algoritmy detekce objektů na platformě Android 

  Dlápal, Vojtěch
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti detekce objektů na platformě Android, navrhnout a implementovat demonstrativní aplikaci, otestovat ji a zhodnotit dosažené výsledky. Je představena platforma Android, knihovna pro ...
 • Analýza chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítích 

  Jacko, Michal
  Tato práce se zabývá problémem analýzy chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítí. Práce popisuje návrh a implementaci metody, která na základě chování umí klasifikovat jednotlivé uživatele.
 • Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy 

  Mészáros, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se ...
 • Analýza síťového provozu pomocí sketchí 

  Dřevo, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program na analýzu síťového provozu a detekci anomálií v provozu počítačové sítě. K tomu je využívána technika zvaná Heavy-Changes Detection spadající do kategorie proudových algoritmů. ...
 • Systém pro správu sportovních týmů 

  Nowak, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou správy sportovních týmů. Analyzuje potřeby a požadavky sportovních týmů na systém, který by jim pomohl při organizaci jejich záležitostí v rámci týmu. V rámci práce byla také provedena ...
 • Vizualizace hmatových a zvukových vjemů 

  Lukš, Roman
  Cílem  této  bakalářské  práce  je  návrh  a  implementace  vizualizace  hmatových  a  zvukových  vjemů běžících v reálném čase. Vjemy  mají sloužit pro orientaci hráče v jednoduché 2D hře místo zraku. Vjemy  jsou  ...
 • Detekce pomalých DoS útoků na HTTP 

  Jakubíček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí Slowloris útoku. Na základě poznatků je vytvořen detekční modul pro systém Nemea, který provádí detekci útoku pomocí záznamů o tocích. Testováním bylo ověřeno, že modul dokáže pracovat ...
 • Tiskový server pro vytváření PDF dokumentů 

  Nemec, Miroslav
  Tato práce se zaobírá tvorbou tiskového serveru pro vytváření PDF dokumentů. Výsledkem práce je řešení, které na základě vybrané a vyplněné šablony vytváří PDF dokument. Vybrání šablony, vyplnění šablony a samotná žádost ...
 • Sebemodifikující se celulární automaty 

  Szabo, Peter
  Tato práce se zabývá celulárními automaty s konceptem sebe-modifikace a jich porovnáním s konvenčními celulárními automaty. Pro tento účel jsme vytvořili simulátor, který také umožňuje samostatně definovat logiky umělé ...
 • Inteligentní hudební přehrávač pro Android 

  Tomášek, Michal
  V dnešní době je na trhu velké množství hudebních přehrávačů. Žádný z nich však neposkytuje funkci predikce, která by pracovala v reálném čase přímo při běžném používání přehrávače. Bakalářská práce se zabývá návrhem a ...
 • Rozpoznávání tváří 

  Duban, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci spustitelnou na robotu PR2, která je schopna automaticky detekovat a učit se různé lidské tváře, které se postupně objevují na videu pořizovaném z kamer umístěných ...
 • Editor pro simulátor dopravy 

  Malaník, Michal
  Cílem této práce je vytvořit editor křižovatek s grafickým uživatelským rozhraním pro simulátor brněnské dopravy. Jako vstup editoru slouží soubor geografických dat stažený z volně dostupné databáze serveru OpenStreetMap. ...
 • Vytvoření modelu procesoru AVR32 

  Sarčák, Rostislav
  Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových ...
 • Mobilní aplikace pro plánování dosažení cíle 

  Bobula, Vladimír
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro plánování dosažení cíle. Aplikace je určena pro systém Android. V práci jsou popsány základy systému Android. Následně je zanalyzován návrh grafického ...
 • Optimalizace mazání souborů v ext4 pro snadnější obnovu souborů 

  Uhliarik, Luboš
  Práce se zabývá úpravou souborového systému ext4 za účelem optimalizace procesu mazání souborů pro jejich snadnější obnovu. Součástí práce je popis změn souborového systému ext4, včetně popisu nástroje, který se stará o ...
 • Předpověď počasí na základě různých zdrojů 

  Hořák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá předpovědí počasí prostřednictvím umělé neuronové sítě s algoritmem učení zpětného šíření chyby. Předpověď je založená na datech získaných z volně dostupných služeb nabízejících informace o počasí. ...
 • Monitorování IP telefonní sítě 

  Drozda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorování VoIP síti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a následně naprogramovat monitorovací systém pro IP telefonní síťe, které používají signalizační protokol SIP, především ...

View more