Recent Submissions

 • Demonstrace možností technologie Cisco OnePK 

  Chomjak, Richard
  Cílem této bakalářské práce je demonstrace možností kvality služeb (QoS) v technologii Cisco onePK. Vytvořený prototyp (Gosia) umožňuje na základě jednoduchého konfiguračního jazyka dynamicky směrovat předem definovaná ...
 • Detekce operačního systému v síťovém provozu pomocí IPFIX 

  Vymlátil, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou detekce operačních systémů v síťovém provozu pomocí IPFIX. Používá k tomu metodu fingerprintingu, kdy jsme schopni na základě informací z IP a TCP hlavičky určit OS. Kombinace těchto údajů ...
 • Bezdrátově řízený model automobilu 

  Miklíček, Marek
  Cílem  bakalářské práce je návrh řešení dálkového ovládání modelu automobilu, který bude řízen pomocí zařízení s operačním systémem Android. V práci jsou popsány možnosti bezdrátové komunikace, návrh a realizace hardwarových ...
 • Jednoduchá vzdálená signalizace PLC systémů 

  Kacálek, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zhotovení hardwarového a softwarového zařízení sloužícího pro demonstraci komunikace s PLC systémy. Dále pak práce shrnuje možnosti této komunikace a částečně implementuje protokol ...
 • Testovací sada sloužící pro analýzu Tuned profilů 

  Blaškovič, Branislav
  Cílem této práce je analyzovat Tuned profily na základě automatických testů. Testy se provádějí nad nejpoužívanějšími diskovými zařízeními a souborovými systémy. Taktéž se práce věnuje automatickému vyhodnocení těchto testů ...
 • Kreslení ve 3D pomocí Leap Motion 

  Semerák, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření jednoduché aplikace pro 3D kreslení pomocí senzoru Leap Motion. Na této aplikaci byla testována efektivita interakce s rozhraním gesty oproti interakci kombinované s klávesou. Testováním ...
 • Ovládání pozemního robota gesty 

  Chlud, Michal
  Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
 • Aplikace pro úpravu obrazu z kamery pro Android 

  Bělehrádek, Stanislav
  V této práci je řešena tvorba aplikace pro úpravu obrazu z kamery na operační systém Android. Cílem bylo prostudovat možnosti úpravy obrazu, možnosti tvorby aplikací na platformě Android a následně zjištěné informace použít ...
 • Podpora XML knihoven značek v prostředí Nette 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím jmenných prostorů v jazyce XML při definici šablon stránek v PHP rámcích. Řeší návrh a implementaci rozšíření pro Nette Framework, které umožní vytváření vlastních značek v jazyce XML. V rámci ...
 • Extrakce hlavního textu z webových dokumentů 

  Mrózek, Daniel
  Tato práce se zabývá extrakcí hlavního textu z webových dokumentů ve formátu HTML. Jsou zde popsány již použité metody a jejich rozdělení. Praktická část se pak zabývá návrhem algoritmu pro detekci hlavního textu v HTML ...
 • Mobilní aplikace pro zachytávání a monitoring DNS provozu 

  Spurný, František
  Předmětem této práce je návrh a implementace aplikace pro systém Android, která zachytává respektive monitoruje DNS síťový provoz a také umožňuje načítat PCAP soubory. Nezávisle na vstupu poskytuje možnost přehledně zobrazit ...
 • Pokročilá analýza toku řízení v malware 

  Porwolik, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem pro zpětný překlad strojového kódu na vyšší programovací jazyk. Tento nástroj je vyvíjen v rámci projektu Lissom. Cílem práce je zavedení pokročilé analýzy toku řízení. Zaměřuje ...
 • Media Data Processing 

  Krča, Michal
  Tato práce popisuje proces tvorby multi-platformního interaktivního systému a demonstruje jeho použitelnost na prototypu aplikace simulující rehabilitaci. Je zde zahrnut SW návrh, 3D programování a produkce animací za ...
 • Informační systém pro školu bojových umění 

  Lorenc, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému pro školu bojových umění. Charakterizuje pojem informačního systému, popisuje návrh a implementaci informačního systému. Součástí práce je také porovnání ...
 • Slovní hry jako nástroj pro získání jazykových dat 

  Koriťák, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu a implementace jednoduché slovní hry pro hádání slov na základě jejich opisu. Výstupy hry jsou anotovaná slovní data, která se dále dají použít např. jako základ pro sestavení ...
 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Brychtová, Hana
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace s grafickým rozhraním emulující činnost koncových zařízení systému inteligentní domácnosti. Tato zařízení slouží k měření veličin a ovládání spínačů. Aplikace je řešena ...
 • Detekce rysů obličeje v 3D snímku obličeje pomocí senzoru Kinect 

  Danko, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je zkoumání a navrhnutí metody pro detekci rysů tváře (nosu, očí a ůst). Detekce probíha na 3D modelech získaných pomocí přístroje Kinect. Kromě návrhu a implementace aplikace jsou v dokumentě ...
 • Simulace celulárních automatů na GPGPU 

  Vlček, Přemysl
  Cílem práce je navrhnout a otestovat akceleraci speciálního případu celulárního automatu nazývaném Nagel-Schreckenbergova modelu mikrosimulace dopravy bez grafického výstupu na různých platformách a následně naměřené ...
 • Vizualizace genomických rysů transposonů 

  Nétková, Barbora
  Tato práce se zabývá vizualizací genomických rysů transposonů. Vstupní soubor k vizualizaci je typu GFF. Tento typ souboru má pevnou definici a v dnešní době je tento typ souboru běžně používaný k popisu genomů. Přestože ...
 • Webové rozhraní pro tvorbu vize, cílů a plánu projektu 

  Štěpánek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro plánování projektů, jejich cílů a samotné vize, kterou uživatel má. Analyzuje dostupné technologie pro návrh a realizaci těchto projektů a seznamuje ...

View more