Now showing items 131-150 of 305

 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

  Valchář, Vít
  Tato práce se zabývá detekcí a následně mapováním pohybu osob z videozáznamu. Nejprve jsou popsány metody detekce v obraze a následně jejich využití v reálné aplikaci. Výstupem práce jsou dvě aplikace, jedna pro detekci ...
 • Mapový server pro obec 

  Maďarka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a implementace univerzálního webového mapového portálu pro malé až střední obce založeného na open-source technologiích. Zhodnocuje současný stav existujících mapových ...
 • Media Data Processing 

  Krča, Michal
  Tato práce popisuje proces tvorby multi-platformního interaktivního systému a demonstruje jeho použitelnost na prototypu aplikace simulující rehabilitaci. Je zde zahrnut SW návrh, 3D programování a produkce animací za ...
 • Metody synchronizace uživatelské databáze v prostředí zařízení s iOS 

  Matěj, Kryštof
  Cílem této práce je ověřit funkčnost synchronizace objektových databází přes CoreData a Datastore. Ověření funkčnosti synchronizace objektových databázi jsem provedl pomocí dvou zařízení a experimentálního serveru. V ...
 • Měření výkonnosti balíčku java.math 

  Frýz, Pavel
  Cílem této práce je porovnat výkonnost jednotlivých implementací java virtuálních strojů při užití balíčku java.math. Jsou popsány třídy BigInteger a BigDecimal a existující nástroje pro výkonnostní testování java virtuálních ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Páč, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí radaru se spojitou vlnou. V úvodní části jsou vysvětleny principy fungování radarů. Dále je uveden způsob zpracování radarového signálu, metody pro měření vzdálenosti ...
 • Mikrosonda na platformě Xilinx Zynq 

  Fukač, Tomáš
  Tato práce se zabývá portováním firmwaru mikrosondy na platformu Xilinx Zynq. Na základě studia tohoto čipu a desky ZE7000, která je tímto čipem osazena, byl vytvořen návrh firmwaru, který pro komunikaci mezi hardwarem ...
 • Mobilní aplikace hodin pro pomoc s orientací v čase osobám s autismem 

  Deák, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace, která může sloužit lidem s autismem jako podpora při orientaci v čase. Navržené rozhraní vychází z metodiky Strukturovaného učení. Nosnými ...
 • Mobilní aplikace pro plánování dosažení cíle 

  Bobula, Vladimír
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro plánování dosažení cíle. Aplikace je určena pro systém Android. V práci jsou popsány základy systému Android. Následně je zanalyzován návrh grafického ...
 • Mobilní aplikace pro zachytávání a monitoring DNS provozu 

  Spurný, František
  Předmětem této práce je návrh a implementace aplikace pro systém Android, která zachytává respektive monitoruje DNS síťový provoz a také umožňuje načítat PCAP soubory. Nezávisle na vstupu poskytuje možnost přehledně zobrazit ...
 • Mobilní online přehrávač snímků 

  Kysilko, Michal
  Úkolem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace systému, který bude z pravidelně pořizovaných fotografií  určitého děje vytvářet videa a ty následně zveřejní v rámci mobilní aplikace fungující na platformě ...
 • Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání) 

  Maňák, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro vzdálené ovládání počítače chytrými mobilními telefony se systémem Android. Jsou v ní popsány teoretické znalosti, návrh a implementace aplikace vzdáleného ovládání a ...
 • Monitoring aplikací běžících v JVM pomocí JVM Tool Interface 

  Vomáčka, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou agenta pro sledování běžící Java aplikace. Monitoruje obsazení zásobníku a haldy se zaměřením na lokalizaci alokace objektů. Zabývá se také vytvořením grafického uživatelského rozhraní ...
 • Monitorování IP telefonní sítě 

  Drozda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou monitorování VoIP síti. Hlavním cílem práce bylo navrhnout a následně naprogramovat monitorovací systém pro IP telefonní síťe, které používají signalizační protokol SIP, především ...
 • Monitorování provozu DHCP pomocí IPFIX 

  Vaňátko, Matěj
  Tato práce popisuje postupy pro sledování provozu síťových protokolů BOOTP, DHCP pro IPv4 a DHCP pro IPv6 pomocí netflow sondy FlowMon od společnosti Invea-tech. Je zde nastíněna problematika těchto protokolů, funkčnost ...
 • Monitorování provozu Radius pomocí IPFIX 

  Vyskočil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním provozu RADIUS v počítačové síti za pomocí použití technologie IPFIX. Na základě získaných znalostí o provozu RADIUS a možnostech protokolu IPFIX vznikl vstupní plugin pro sondu ...
 • Monitorování provozu VoIP pomocí technologie OnePK 

  Spišiak, Matej
  Tato bakalářská práce se zabývá novou proprietární technologií od Cisco Systems zvanou OnePK (One Platform Kit). Soustřeďuje se na možnosti použití v oblasti zberu statistických dat o VoIP provozu. Používá DataPath service ...
 • Nasazení konceptu Průběžné integrace v projektu OpenScape 4000 Manager 

  Jirout, Petr
  Tato práce popisuje obecné principy Průběžné integrace. Některé z těchto principů jsou následně implementovány a nasazeny v prostředí reálného projektu OpenScape 4000 Manager, který je vyvíjen společností Unify s.r.o. ...