Now showing items 182-201 of 305

 • Paralelizace v jazyce Rust 

  Šlampa, Ondřej
  Tato práce se zabývá paralelizací v jazyce Rust. Cílem této práce je zhodnotit výkon a použitelnost jazyka Rust pro tvorbu paralelních aplikací ve srovnání s již používanou alternativou - OpenMP. Toto porovnání bylo provedeno ...
 • Platforma SAP HANA 

  Uhlíř, Michal
  Tato práce pojednává o databázi pracující v paměti nazývané SAP HANA. Detailně popisuje architekturu a nové technologie, které tato databáze využívá. V další části se zabývá porovnáním rychlosti provedení vkládání a vybírání ...
 • Plánování a sledování organizace času pro Windows Phone 

  Popelka, Karel
  Cílem práce je popsat vývoj aplikace pro plánování a sledování organizace času. Vývoj je cílen na platformu Windows Phone 8 se zaměřením na intuitivní uživatelské rozhraní. Implementace aplikace je řešena pomocí návrhového ...
 • Plánování cesty v mapě OpenStreet 

  Dobeš, Jan
  Tato práce se zabývá možnostmi plánování cesty v OpenStreet mapě a Robotickém operačním systému (ROS framework), zkoumá existující řešení, poté vhodně implementuje knihovnu s vlastními plánovacími algoritmy a dalšími ...
 • Počítačová optimalizace a vizualizace výrobních rozvrhů 

  Halčin, Marián
  Bakalářská práce se zabývá tématem rozvrhování výrobních operací při omezených zdrojích . Problém je formálně popsán matematickym modelem s názvem Resource Constrained Project Scheduling Problem. Podle tohoto modelu byl ...
 • Podpora SIMD instrukcí v překladači LLVM 

  Šnobl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá podporou automatické vektorizace kódu v kompilačním frameworku LLVM a rozšířením modelu procesoru Codix o SIMD instrukce. Výsledkem je schopnost LLVM vytvářet reporty o proběhlém procesu ...
 • Podpora XML knihoven značek v prostředí Nette 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím jmenných prostorů v jazyce XML při definici šablon stránek v PHP rámcích. Řeší návrh a implementaci rozšíření pro Nette Framework, které umožní vytváření vlastních značek v jazyce XML. V rámci ...
 • Pokročilé automatizované testování rozsáhlých informačních systémů 

  Svoboda, Vladimír
  Cílem této práce je prozkoumat současný stav v oblasti automatizovaného testování informačních systémů, dále vytvořit sadu testovacích nástrojů pro automatické ověření validity systému Webnode. Pro vytvoření sady testovacích ...
 • Pokročilé nástroje pro odposlechy na síťové sondě 

  Vrána, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací části systému pro zákonné odposlechy síťového provozu. Navrhovaný systém počítá se zpracováním vysokorychlostního provozu s propustností až 100 Gb/s. Výsledný systém bude využívat ...
 • Porovnání paralelních souborových systémů 

  Pazdera, Michal
  Cílem této práce bylo porovnání několika zástupců paralelních souborových systému. Zaměřuje se na výkonnost operací čtení/zápis v závislosti na různých typech zátěže a spolehlivost systémů, která sleduje odolnost proti ...
 • Port hry Digger na současné operační systémy 

  Pres, Martin
  Práce se zabývá vývojem portu hry Digger podle vzoru existující hry Digger Remastered. Vývoj probíhá od analýzy chování referenční hry přes návrh aplikace po její implementaci v jazyce C++ a nasazení. Teoretická část práce ...
 • Portace části systému pro zákonné odposlechy na mikrosondu 

  Dražil, Jan
  Mikrosonda je vestavěné zařízení, které slouží pro odposlech síťové komunikace. Aktuálně je součástí Sec6Net Lawful Interception System (SLIS). Bylo by užitečné, kdyby Mikrosonda byla samostatné zařízení. Nyní je předpokladem ...
 • Potlačení vlivu atmosférické turbulence v reálném čase 

  Macků, Jiří
  Tato práce se zabývá odstraněním nežádoucích deformací obrazu způsobených turbulencemi v zemské atmosféře. Úkolem je navrhnout a implementovat algoritmus potlačení vlivu atmosférických turbulencí ve videosekvencích pro ...
 • Predikce vývoje srážek z meteorologického radaru 

  Tábi, Matej
  Tato práce řeší webovou aplikaci s účelem krátkodobé předpovědi srážek pro území České republiky. Předpověď je vytvořena na jednu hodinu dopředu a má podobu čtyř radarových snímků, mezi kterými je 15 minutový odstup. Zvolený ...
 • Projekt vesmírné hry využívající simulační engine Delta3D 

  Sauer, Václav
  Tato práce se zabývá simulačním a herním enginem Delta3D a možností jeho využití pro vývoj her. Poskytuje seznámení s tímto enginem a jeho ideologií. Je zde popsáno, jak tento engine přistupuje k vykreslování, výpočtu ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Jílek, Radim
  Tato práce se zabývá analýzou studií využívajících promítané uživatelské rozhraní, návrhem aplikace, která využívá toto rozhraní. Cílem práce bylo vytvořit fungující rozhraní, které by umožňovalo simulaci deskové hry ...
 • Prostředí pro tvorbu map z dat projektu OpenStreetMap 

  Opletal, Petr
  Práce se zabývá tvorbou prostředí pro tvorbu map z vektorových dat projektu OpenStreetMap. Výsledná aplikace umožňuje měnit vzhled map a importovat data z externích zdrojů (např. vlastní trasy). V práci je popsán teoretický ...
 • Prototyp outdoorového počítače na platformě STM32VL Discovery 

  Leštach, Marek
  Práce se zabývá popisem prototypu outdoorového počítače založeného na platformě STM32VL-Discovery vytvořeného na nepájivém poli. Prototyp je schopný zjistit svou pozici pomocí GPS modulu a získaná data zaznamenává na ...
 • Předpověď počasí na základě různých zdrojů 

  Hořák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá předpovědí počasí prostřednictvím umělé neuronové sítě s algoritmem učení zpětného šíření chyby. Předpověď je založená na datech získaných z volně dostupných služeb nabízejících informace o počasí. ...
 • Převod platformy NetCOPE do EDK 

  Palička, Jan
  Tato bakalářská práce se zaobírá převodem platformy NetCOPE do Xilinx Embedded Development Kit (EDK). Hlavním úkolem je vytvoření anotace hardware platformy NetCOPE pro její použití v prostředí EDK. Před samotnou implementací ...