Now showing items 202-221 of 305

 • RdRand: IA-64 a IA-32 instrukce pro generování náhodných čísel 

  Ťulák, Jan
  Tato práce popisuje implementaci a testování Linuxové knihovny, vytvořené pro poskytnutí abstrakce mezi uživatelem a instrukcí RdRand od Intelu (Ivy Bridge RNG). Samotná instrukce je rovněž zběžně popsána a jsou ověřeny ...
 • Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect 

  Nesvadba, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout způsob pro zvýšení rozlišení 3D modelů obličeje pořízených senzorem Kinect a toto řešení implementovat. V práci jsou popsány metody snímání 3D modelů,senzor Kinect a jeho vlastnosti ...
 • Rekonstrukce DNA sekvencí obsahujících opakující se vzory 

  Dvořáček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí repetitivních motivů v genomových sekvencích. Motivací jejího vzniku byla potřeba vytvořit automatizovaný nástroj pro charakterizaci telomerických sekvencí v rostlinných genech. ...
 • Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery 

  Jenčo, Michal
  Tato práce řeší rozpoznávání počasí z pohledu stacionární venkovní kamery se záběrem krajiny, a to konkrétně mlhy, jasného, polojasného a zamračeného počasí. Zvolený problém byl vyřešen výpočtem pěti obrazových příznaků a ...
 • Rozpoznávání řeči pro leteckou komunikaci 

  Žmolíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním řeči. Jejím cílem je postavit systém rozpoznávání řeči založený na neuronových sítích a otestovat jej na nahrávkách letecké komunikace. Výsledný akustický model bude použit v ...
 • Rozpoznávání tváří 

  Duban, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci spustitelnou na robotu PR2, která je schopna automaticky detekovat a učit se různé lidské tváře, které se postupně objevují na videu pořizovaném z kamer umístěných ...
 • Rozšíření infrastruktury Code Listener o podporu C++ 

  Kašpar, David
  V této práci je popisováno rozšíření infrastruktury Code Listener, kterou lze použít pro tvorbu nástrojů pro statickou analýzu programů, o podporu zpracování programovacího jazyka C++. Řešení představuje rozšíření pluginu ...
 • Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy 

  Mészáros, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se ...
 • Řešitel logické hry pro Android 

  Urbánek, Dan
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro mobilní platformu Android. Aplikace načte vstupní fotografii, vyhledá na ní zadání logické hry Light Up (Akari) a následně toto zadání vyřeší. V práci je krátce popsáno ...
 • Řešitel sudoku pro Android 

  Hrbas, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením hry Sudoku pořízené pomocí kamery mobilního zařízení se systémem Android. Probírá možnosti zpracování obrazu, možnosti rozpoznávání textu v obraze a princip a řešení hry Sudoku. Zkoumá také již ...
 • Řízení robotického vozítka pomocí mobilního zařízení 

  Kajzar, Aleš
  Cílem této práce je představit robotické vozítko SRV-1 Blackfin a možnosti komunikace vozítka s mobilním zařízením s operačním systémem Android. Praktická práce se skládá z vytvoření Android knihovny a ukázkové aplikace, ...
 • Sebemodifikující se celulární automaty 

  Szabo, Peter
  Tato práce se zabývá celulárními automaty s konceptem sebe-modifikace a jich porovnáním s konvenčními celulárními automaty. Pro tento účel jsme vytvořili simulátor, který také umožňuje samostatně definovat logiky umělé ...
 • Semiautomatická optimalizace pomocí specializovaných instrukcí 

  Mikó, Albert
  Návrh instrukční sady aplikačně specifických procesorů je náročná úloha. Tato práce popisuje problematiku výběru, označení a vytvoření instrukčních rozšíření aplikačně specifických procesorů. Použitá semiautomatická metoda ...
 • Senzory pro inteligentní domácnost 

  Danaj, Dávid
  Tato bakalářská práce se zabývá bezdrátovou komunikací senzorů inteligentní domácnosti. V práci jsou popsané existující komerční řešení a námi vyvíjený systém. Pro bezdrátovou komunikaci je v našem systému využíván protokol ...
 • Serverová část webové aplikace pro instant messaging s využitím AJAX 

  Švirga, Václav
  Tato práce se zabývá vytvořením serverové části webové aplikace pro instant messaging. V teoretické části jsou popsány běžné služby pro instant messaging a obvyklé webové technologie tvorby webových aplikací. V praktické ...
 • Sémantická podobnost článků 

  Veselovský, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním struktury sémantických vztahů mezi články v anglickém jazyce. Představuje existující metody pro reprezentaci a výpočet podobnosti článků. Základnou metodou je vektorový model, který ...
 • Shadow Mapping: filtrace stínů v OpenGL 

  Maresz, Šimon
  Tato práce se zabývá filtrací vykreslováných stínů ve 3D scéně se zaměřením na kvalitu vykreslených stínů. V rámci této práce byla vytvořena vzorová aplikace implementující vybrané algoritmy, které upravují algoritmus ...
 • Simulace celulárních automatů na GPGPU 

  Vlček, Přemysl
  Cílem práce je navrhnout a otestovat akceleraci speciálního případu celulárního automatu nazývaném Nagel-Schreckenbergova modelu mikrosimulace dopravy bez grafického výstupu na různých platformách a následně naměřené ...
 • Simulace hry na theremin pomocí senzoru Leap Motion 

  Staurovský, Maroš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která bude simulovat hru na hrací nástroj theremin pomocí senzoru Leap Motion za použití protokolu MIDI. Tento senzor umožňuje detekovat pohyb rukou a gest v sledované ...
 • Simulace kvantových celulárních automatů 

  Michálik, Juraj
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a účel kvantových celulárních automatů (QCA), jejich funkci a fyzikální zhotovení. Popisuje také kvantově celulární buňku a zhotovení jednoduchých obvodů pomocí těchto buněk. Práce ...