Now showing items 258-277 of 305

 • Testovací sada sloužící pro analýzu Tuned profilů 

  Blaškovič, Branislav
  Cílem této práce je analyzovat Tuned profily na základě automatických testů. Testy se provádějí nad nejpoužívanějšími diskovými zařízeními a souborovými systémy. Taktéž se práce věnuje automatickému vyhodnocení těchto testů ...
 • Testování zranitelností webových aplikací 

  Bendík, Lukáš
  Cílem práce je poskytnout přehled nejčastěji se vyskytujících zranitelností webových aplikací a postupy, které se používají při jejich testování. Při každé zranitelnosti je uveden její popis, názornej příklad a způsob ...
 • Tiskový server pro vytváření PDF dokumentů 

  Nemec, Miroslav
  Tato práce se zaobírá tvorbou tiskového serveru pro vytváření PDF dokumentů. Výsledkem práce je řešení, které na základě vybrané a vyplněné šablony vytváří PDF dokument. Vybrání šablony, vyplnění šablony a samotná žádost ...
 • Topografické mapování elektrické aktivity mozku 

  Dobeš, Petr
  Jedním z nejvýznamnějších signálů biologického původu je elektrická aktivita lidského mozku. Pro správné pochopení a interpretaci elektroencefalogramu (EEG signálu) je často nezbytné provádět jeho vizualizaci. Tato práce ...
 • Určení autorství 

  Šabík, Matúš
  Tato práce se zabývá určováním autorství anonymních textů na základě znalostí předchozích textů autorů. Popisuje automatický sběr vzorků dat na testování. Rozebírá relevantní příznaky pro určování autorství. Porovnává a ...
 • Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku pole-dance 

  Kašparová, Nela
  Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku pole dance. Dílčím úkolem je vývoj experimentální aplikace, jejíž pomocí bude rozhraní testováno. Nejvýznamnější částí práce bylo zjištění ...
 • Uživatelské rozhraní autopilota kvadrokoptéry 

  Klein, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro autopilota kvadrokoptéry. Ovládání probíhá pomocí tabletu. Aplikace s tímto rozhraním využívá ROS a je určena pro platformu android. Poskytuje ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí 

  Pavlenko, Peter
  Tato bakalářská práce se zabýva návrhem aplikace s užívatelským rozhraním pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí. Teoretická část pojednáva o tvorbě aplikací pro android a přibližuje způsob řízení robota díky ...
 • Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery 

  Rajca, Tomáš
  Práce popisuje vývoj uživatelského rozhraní využívajícího kameru. Pomocí mrknutí pravého nebo levého oka umožňuje emulovat dvě klávesy. Pro zpracování videa využívá knihovnu OpenCV. Uživatelské prostředí je vytvořené pomocí ...
 • Úprava a vylepšení nástroje SelfTest 

  Šabart, Otto
  SelfTest je nástroj určený k testování znalostí lidí na základě předem vytvořených testovacích sad. Program do současné doby nedisponoval vhodnými prostředky pro vyhodnocování znalostí účastníků testu a analýzu testovacích ...
 • Úprava vokálních stop v SW post-produkci hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování vokálních stop. Aplikace je složena z několika dílčích modulů reprezentujících zvukové procesory a efekty a je realizována v podobě pluginu vytvořeného ...
 • Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy 

  Kurka, Vojtěch
  Cílem této práce je poskytnout uživateli různorodé statistiky a přehledy o veřejných zakázkách EU. Statistiky a přehledy jsou ve formě grafů, textových srovnání a teplotních map. Vycházejí přitom z dat, které aplikace ...
 • Virtual Textures 

  Biberle, Zdeněk
  Tato práce pojednává o technice známé jako Virtuální texturování či Megatexture. Popisuje způsoby implementace této techniky na běžně dostupném grafickém hardwaru. Popisuje také programovou knihovnu VortexVT, která byla ...
 • Vizualizace genomických rysů transposonů 

  Nétková, Barbora
  Tato práce se zabývá vizualizací genomických rysů transposonů. Vstupní soubor k vizualizaci je typu GFF. Tento typ souboru má pevnou definici a v dnešní době je tento typ souboru běžně používaný k popisu genomů. Přestože ...
 • Vizualizace hmatových a zvukových vjemů 

  Lukš, Roman
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace vizualizace hmatových a zvukových vjemů běžících v reálném čase. Vjemy mají sloužit pro orientaci hráče v jednoduché 2D hře místo zraku. Vjemy jsou vizualizovány pomocí ...
 • Vizualizace sekundárních struktur DNA v prostředí R/Bioconductor 

  Jaroš, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá zobrazovacími technikami sekundárních struktur DNA. Shrnuje a rozebírá některé současné metody vizualizace. Objasňuje problém a jeho význam z hlediska molekulární biologie. Cílem práce je ...
 • Vizualizace síťového provozu 

  Matoušek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vizualizací síťového provozu z NetFlow dat. V teoretické části je popsána technologie NetFlow, která se používá pro monitorování počítačové sítě. Dále je nastíněna teorie výpočtu rozložení grafu. ...
 • Vliv šumu na kompresi obrazu 

  Pavlík, Jiří
  Tato práce zkoumá vliv různých druhů šumu na významné kompresní formáty. Jsou zkoumány tři druhy šumu, Gaussův šum, Gaussův šum s větší granularitou a fotonový šum. Dva starší ztrátové kompresní formáty JPEG a JPEG 2000 ...
 • Vyhledávání výrazů s nedefinovaným chováním v jazyce C 

  Hellebrandt, Lukáš
  Práce se zabývá detekcí nedefinovaného chování v programech v jazyce C. Zaměřujemese na nedefinované chování vznikající nesprávnou prací se sekvenčními body a vedlejšími efekty. Provedeme teoretický rozbor a pojmy jako ...
 • Vykreslování implicitních ploch 

  Koc, Karel
  Práce je zaměřena na vykreslování implicitních ploch. Rozebírá možnosti, jak k problematice přistupovat. Pozastavuje se nad tím, jak implicitní plochy reprezentovat. Zabývá se tím, jak rozdělit scénu a jak jí osvětlit.