Now showing items 279-298 of 305

 • Vytvoření modelu procesoru 8051 

  Krůpa, Tomáš
  Počítačové modelování je dnes velmi důležitou součástí vývojového cyklu téměř každého nového produktu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu mikrokontroléru 8051, který by měl rozšířit portfolio upravitelných ...
 • Vytvoření modelu procesoru AVR32 

  Sarčák, Rostislav
  Tato práce se zabývá vytvořením instruction-accurate modelu procesoru AVR32 v jazyce CodAL pro popis architektur. V práci je popsána RISC architektura AVR32, způsob implementace modelu, testování a generování softwarových ...
 • Vytvoření počítačové hry pro získání anotací 

  Šujan, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvoření herní aplikace pro mobilní operační systém Android, za účelem získávání obrazových anotací. Hlavním účelem aplikace je zjednodušení a vylepšení tohoto procesu, rozšíření anotací a ...
 • Vytvoření znalostní báze entit z české Wikipedie 

  Sychra, Martin
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro automatickou extrakci pojmenovaných entit z textů české Wikipedie, vytvořit znalostní báze těchto entit a vyhodnotit úspěšnost a výsledky vytvořeného systému. První ...
 • Využití algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů 

  Lelkes, Olivér
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím algoritmů strojového učení pro konstrukci hlídacích obvodů. Práce obsahuje detailní popis jednotlivých algoritmů strojového učení, které byly vybrány pro splnění cíle bakalářské ...
 • Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí 

  Běl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro ovládání kvadrokoptéry mobilním zařízením. Nejdůležitějším aspektem návrhu je schopnost sledování scény kamerou nesenou kvadrokoptérou. ...
 • Využití metod umělé inteligence pro řešení hlavolamu Rubikova kostka 

  Kočvara, Jakub
  Cílem této práce je přiblížiit čtenáři principy rychlostního skládání Rubikovy kostky a využití umělé inteligence při řešení pomocí těchto metod. Aplikace by měla pomoci řešiteli s logickým myšlením i s učením nových algoritmů.
 • Výpočet viditelnosti v 3D bludišti 

  Hodes, Vít
  V práci byla řešena problematika viditelnosti v prostředí jednoduchého 3D bludiště pomocí rozdělení geometrie do BSP stromu a následném výpočtu PVS mezi jednotlivými uzly. Obsahuje popis klíčových algoritmů a postupů k ...
 • Vývoj LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

  Šoková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener, která usnadňuje tvorbu statických analyzátorů jako jsou Predator a Forester. Ty jsou vyvíjeny a využívany v rámci skupiny VeriFIT. ...
 • Vzdálené řízení modelového vozidla přes webové rozhraní 

  Rybníček, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou zkonstruování modelového vozidla řízeného přes webové rozhraní. Srovnává dostupné miniaturní počítače využitelné pro řízení vozidla. Dále se zabývá vytvořením modulu ovládání motorů a ...
 • Webová aplikace pro publikování GPS a meteorologických dat 

  Šoulák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro zobrazení a animaci prošlé trasy na turistických mapách současně s odpovídajícími snímky se srážkovou oblačností z meteorologického radaru. Práce obsahuje základní ...
 • Webová aplikace pro sledování a notifikaci změn webových dokumentů 

  Vondrouš, Jan
  Tato práce prezentuje a popisuje problematiku analýzy a následné notifikace změn na webových stránkách a kanálech. Cílem je vytvoření webové aplikace, která bude schopna změny na webových stránkách sledovat, a současně na ...
 • Webová aplikace v desktopovém prostředí 

  Bugáň, Marek
  Tato bakalářská práce by měla ukázat, jak se dá pracovat s webovými aplikacemi v destkopovém prostředí. Jsou zde popsány technologie, které se dají požít pro vývoj těchto aplikací. Jádrem práce je popsat a demonstrovat ...
 • Webová služba pro efektivní komunikaci skupiny uživatelů 

  Koláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci knihovny "Chat of future". Výsledkem práce je služba, která umožňuje uživateli na svých internetových stránkách vytvořit jednoduchý a efektivní nástroj pro efektivní ...
 • Webové rozhraní informačního systému Helios 

  Sehnal, Stanislav
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní, které bude sloužit zákazníkům firmy Safiral s.r.o. Díky tomuto rozhraní mohou zákazníci sledovat online faktury, expediční listy. Budou automaticky ...
 • Webové rozhraní pro tvorbu vize, cílů a plánu projektu 

  Štěpánek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro plánování projektů, jejich cílů a samotné vize, kterou uživatel má. Analyzuje dostupné technologie pro návrh a realizaci těchto projektů a seznamuje ...
 • Webový nástroj pro správu výsledků dlouhodobého testování 

  Matys, Filip
  Mnoho softwarových projektů prochází dlouhým vývojem, proto vyžadují rozsáhlé testovací sady pro automatizaci testování. Tyto testovací sady často neprochází celé a je potřeba jejich výsledky s časem shromažďovat a následně ...
 • Webový nástroj pro tvorbu a správu činností a cílů projektů 

  Branderský, Gabriel
  Tato práce se zabývá plánováním činností a cílů projektů vedoucí na jejich efektivní a úspěšné zvládnutí. Výsledkem je webový nástroj, který má zakomponované dobré principy z řízení a správy projektů a gamifikáciu. Cílovou ...
 • Webový systém pro publikování GPS dat 

  Hamšík, Filip
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace, která umožní správu a publikaci zaznamenaných tras ve formátu GPX na mapových podkladech Mapy.cz. U každé trasy je možné zobrazit její výškový profil, přidat fotografie k daným ...
 • Workflow pro správu kmenových dat v SAP 

  Šimíček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou specifickou pro firmu ABB při získávání kolekce dat potřebných pro kmenový záznam systému SAP . Problém je řešen návrhem a popisem procesu pokrývající všechny kroky při sběru ...