Now showing items 1-2 of 2

  • RdRand: IA-64 a IA-32 instrukce pro generování náhodných čísel 

    Ťulák, Jan
    Tato práce popisuje implementaci a testování Linuxové knihovny, vytvořené pro poskytnutí abstrakce mezi uživatelem a instrukcí RdRand od Intelu (Ivy Bridge RNG). Samotná instrukce je rovněž zběžně popsána a jsou ověřeny ...
  • Testování zranitelností webových aplikací 

    Bendík, Lukáš
    Cílem práce je poskytnout přehled nejčastěji se vyskytujících zranitelností webových aplikací a postupy, které se používají při jejich testování. Při každé zranitelnosti je uveden její popis, názornej příklad a způsob ...