Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech 

  Černík, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá hledáním neobvyklých událostí (anomálií) v dostupných temporálních datech. V teoretické části je čtenář seznámen s existujícími technikami a algoritmy pro detekci anomálií v datech. Jsou zde také ...
 • Extrakce hlavního textu z webových dokumentů 

  Mrózek, Daniel
  Tato práce se zabývá extrakcí hlavního textu z webových dokumentů ve formátu HTML. Jsou zde popsány již použité metody a jejich rozdělení. Praktická část se pak zabývá návrhem algoritmu pro detekci hlavního textu v HTML ...
 • Klientská aplikace ITIL trenažéru pro Android 

  Nechvátal, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace webu www.itiltrenazer.cz pro Android. Vytvořená aplikace umožňuje uživatelům řešit a spravovat tréninky a scénáře pro nácvik postupů dle Information ...
 • Kolaborativní modelování podnikových procesů 

  Petrigač, Matej
  Management podnikových procesů je v dnešní době rychle rostoucí oblast . Umožňuje kontrolovat činnosti a procesy organizace tak, aby byli vykonávaný co nejefektivnějším způsobem . Jedním z hlavních úkolů je správné pochopení ...
 • Pokročilé automatizované testování rozsáhlých informačních systémů 

  Svoboda, Vladimír
  Cílem této práce je prozkoumat současný stav v oblasti automatizovaného testování informačních systémů, dále vytvořit sadu testovacích nástrojů pro automatické ověření validity systému Webnode. Pro vytvoření sady testovacích ...
 • Serverová část webové aplikace pro instant messaging s využitím AJAX 

  Švirga, Václav
  Tato práce se zabývá vytvořením serverové části webové aplikace pro instant messaging. V teoretické části jsou popsány běžné služby pro instant messaging a obvyklé webové technologie tvorby webových aplikací. V praktické ...
 • Webová aplikace pro publikování GPS a meteorologických dat 

  Šoulák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro zobrazení a animaci prošlé trasy na turistických mapách současně s odpovídajícími snímky se srážkovou oblačností z meteorologického radaru. Práce obsahuje základní ...
 • Webová aplikace pro sledování a notifikaci změn webových dokumentů 

  Vondrouš, Jan
  Tato práce prezentuje a popisuje problematiku analýzy a následné notifikace změn na webových stránkách a kanálech. Cílem je vytvoření webové aplikace, která bude schopna změny na webových stránkách sledovat, a současně na ...
 • Webové rozhraní informačního systému Helios 

  Sehnal, Stanislav
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní, které bude sloužit zákazníkům firmy Safiral s.r.o. Díky tomuto rozhraní mohou zákazníci sledovat online faktury, expediční listy. Budou automaticky ...
 • Webový systém pro publikování GPS dat 

  Hamšík, Filip
  Tato práce se zabývá vývojem webové aplikace, která umožní správu a publikaci zaznamenaných tras ve formátu GPX na mapových podkladech Mapy.cz. U každé trasy je možné zobrazit její výškový profil, přidat fotografie k daným ...