Now showing items 1-1 of 1

  • Analyzátor kvality hovorů VoIP 

    Basel, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, ...