Now showing items 1-1 of 1

  • Syntaktická analýza založená na maticových gramatikách 

    Bednář, Petr
    Tato práce se zabývá syntaktickou analýzou založenou na maticových gramatik. Zavádí metodu analýzy, která je řízena pomocí automatu. Diskutuje problémy deterministické analýzy maticových gramatik. Práce se zaměřuje na ...