Now showing items 1-20 of 20

 • Audio Streaming for Android Devices Using UPnP 

  Lehocký, Gabriel
  Velké množství lidí v současnosti používá své chytré telefony jako mobilní hudební přehrávač, kde si ukládá svou oblíbenou hudbu. Chceme-li při poslechu zvýšit hudební zážitek, tak toho můžeme docílit tím, že použijeme ...
 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Interakce s objekty ve 3D prostoru 

  Svoboda, Petr
  Tato práce se zabývá zkoumáním a návrhem způsobu interakce člověka s objekty reálného světa. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace, která vizualizuje virtuální prostor s virtuálními objekty, které jsou podobné objektům ...
 • Interaktivní webový editor synchronizace slidů s videem 

  Řídký, Josef
  Cílem této práce je vytvořit interaktivní webovou aplikaci, pomocí které bude možné provádět synchronizaci snímků použitých při prezentaci s video záznamem ze samotné prezentace. Tento dokument obsahuje popis zadaného ...
 • Jednoduchá hra skládání obrázků jako základ pro získání anotací 

  Juřička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové herní aplikace pro získání anotací obrázků. Před skládáním obrázku do herní plochy je nutné u každého z nich vybrat požadovaný objekt a provést identifikaci. Díky architektuře ...
 • Mobilní aplikace hodin pro pomoc s orientací v čase osobám s autismem 

  Deák, Jaromír
  Cílem bakalářské práce je navrhnout grafické uživatelské rozhraní mobilní aplikace, která může sloužit lidem s autismem jako podpora při orientaci v čase. Navržené rozhraní vychází z metodiky Strukturovaného učení. Nosnými ...
 • Ovládání aplikace gesty rukou a prstů uživatele 

  Břenek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prvku uživatelského rozhraní, který slouží k ovládání aplikace za pomoci gesta tvořeného rukou a prsty uživatele. V textu jsou rozebrány základy počítačového vidění a principy ...
 • Ovládání počítačových aplikací přirozeným pohybem hlavy 

  Vojvoda, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém sledující hlavu uživatele ve vstupních obrazových snímcích a na základě její pozice dosáhnout interakci s počítačovými aplikacemi. V rámci řešení byly navrženy 4 metody ...
 • Ovládání pozemního robota gesty 

  Chlud, Michal
  Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
 • Rozpoznávání tváří 

  Duban, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci spustitelnou na robotu PR2, která je schopna automaticky detekovat a učit se různé lidské tváře, které se postupně objevují na videu pořizovaném z kamer umístěných ...
 • Tiskový server pro vytváření PDF dokumentů 

  Nemec, Miroslav
  Tato práce se zaobírá tvorbou tiskového serveru pro vytváření PDF dokumentů. Výsledkem práce je řešení, které na základě vybrané a vyplněné šablony vytváří PDF dokument. Vybrání šablony, vyplnění šablony a samotná žádost ...
 • Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku pole-dance 

  Kašparová, Nela
  Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku pole dance. Dílčím úkolem je vývoj experimentální aplikace, jejíž pomocí bude rozhraní testováno. Nejvýznamnější částí práce bylo zjištění ...
 • Uživatelské rozhraní autopilota kvadrokoptéry 

  Klein, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro autopilota kvadrokoptéry. Ovládání probíhá pomocí tabletu. Aplikace s tímto rozhraním využívá ROS a je určena pro platformu android. Poskytuje ...
 • Uživatelské rozhraní pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí 

  Pavlenko, Peter
  Tato bakalářská práce se zabýva návrhem aplikace s užívatelským rozhraním pro řízení pozemního robota ve venkovním prostředí. Teoretická část pojednáva o tvorbě aplikací pro android a přibližuje způsob řízení robota díky ...
 • Úprava vokálních stop v SW post-produkci hudby 

  Trkal, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování vokálních stop. Aplikace je složena z několika dílčích modulů reprezentujících zvukové procesory a efekty a je realizována v podobě pluginu vytvořeného ...
 • Vytvoření počítačové hry pro získání anotací 

  Šujan, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvoření herní aplikace pro mobilní operační systém Android, za účelem získávání obrazových anotací. Hlavním účelem aplikace je zjednodušení a vylepšení tohoto procesu, rozšíření anotací a ...
 • Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí 

  Běl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro ovládání kvadrokoptéry mobilním zařízením. Nejdůležitějším aspektem návrhu je schopnost sledování scény kamerou nesenou kvadrokoptérou. ...
 • Webová služba pro efektivní komunikaci skupiny uživatelů 

  Koláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci knihovny "Chat of future". Výsledkem práce je služba, která umožňuje uživateli na svých internetových stránkách vytvořit jednoduchý a efektivní nástroj pro efektivní ...
 • Webové rozhraní pro tvorbu vize, cílů a plánu projektu 

  Štěpánek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou uživatelského rozhraní pro plánování projektů, jejich cílů a samotné vize, kterou uživatel má. Analyzuje dostupné technologie pro návrh a realizaci těchto projektů a seznamuje ...
 • Webový nástroj pro tvorbu a správu činností a cílů projektů 

  Branderský, Gabriel
  Tato práce se zabývá plánováním činností a cílů projektů vedoucí na jejich efektivní a úspěšné zvládnutí. Výsledkem je webový nástroj, který má zakomponované dobré principy z řízení a správy projektů a gamifikáciu. Cílovou ...