Now showing items 1-1 of 1

  • eGovernment: Zpracování informací o veřejných zakázkách 

    Bikár, Robert
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která získává a vizualizuje data z veřejně dostupných registrů. Získaná data jsou zpracována XML analyzátorem a převedena do objektové reprezentace. ...