Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řadicích sítí pomocí koevolučního CGP 

    Fábry, Marko
    Tato práce se zabývá návrhem řadicích sítí pomocí kartézskeho genetického programovaní s využitím koevoluce. Řadicí sítě jsou abstraktní modely schopné seřadit posloupnost čísel. Výhodou řadicích sítí je snadná implementovatelnost ...