Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické rozhraní letových displejů 

    Fialová, Lenka
    Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací letových dat a letových fyzikálních veličin v pilotní kabině současného letadla. Cílem práce je aplikace pro primární letový displej (PFD), která zobrazuje letové veličiny moderním ...