Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačová optimalizace a vizualizace výrobních rozvrhů 

    Halčin, Marián
    Bakalářská práce se zabývá tématem rozvrhování výrobních operací při omezených zdrojích . Problém je formálně popsán matematickym modelem s názvem Resource Constrained Project Scheduling Problem. Podle tohoto modelu byl ...