Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů 

    Hala, Karel
    Nástroj pro podporu vývoje softwarových systému je aplikace  sloužící pro vizuální znázornění průběhu vývoje aplikace. Slouží k porozumění požadavků od zákazníka, tyto požadavky převádí do objektového návrhu s možností ...