Now showing items 1-1 of 1

  • Generování Content Adressable Delayed DFA z regulárních výrazů 

    Hammer, Jan
    Práce se zabývá konstrukcí rozšířených typů konečných automatů ze sad regulárních výrazů.Hlavní důraz je na rozšíření CD2FA - Content Addressed Delayed Input DFA, které je navrženo k použití při hloubkové analýze paketů v ...