Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků 

    Heřman, Zdeněk
    Cílem této práce je návrh metody pro odhad trajektorie letu míče ze sekvence obrázků a její experimentální ověření. Hlavní podmínkou   pro tuto metodu je, aby byla použitelná u golfových simulátorů. Navržené řešení využívá ...