Now showing items 1-1 of 1

  • Filtrování paketů v počítačových sítích 

    Holuša, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klasifikace paketů v počítačových sítích. Práce obsahuje popis jednotlivých klasifikačních algoritmů implementovaných v experimentálním frameworku Netbench. K některým jsou ...