Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítích 

    Jacko, Michal
    Tato práce se zabývá problémem analýzy chování uživatelů v prostředí bezdrátových sítí. Práce popisuje návrh a implementaci metody, která na základě chování umí klasifikovat jednotlivé uživatele.
  • Knihovna se shlukovacími metodami 

    Riša, Martin
    Cílem této práce je vytvoření knihovny s vybranými shlukovacími metodami, porovnání jejich efektivity a vlastností testováním pro rozličné vstupní soubory dat. Cílem tohoto testování je určení efektivity jednotlivých metod ...