Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované testování webových stránek 

    Jeniš, Vilém
    Práce se týká automatizace testů uživatelského rozhraní. Po stručném úvodu jsou popsány některé nástroje, které usnadňují tvorbu automatických testů uživatelského rozhraní webových aplikací a následně je prezentován návrh ...
  • Generátor změn obrazu burzy 

    Cienciala, Ondřej
    Tento dokument analyzuje zprávy zasílané burzami NYSE Arca a ISE a popisuje návrh generátoru, který generuje zprávy měnící obraz burzy. Lze ho využít pro testování programů, které pracují s informacemi zasílanými elektronickými ...