Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované testování webových stránek 

    Jeniš, Vilém
    Práce se týká automatizace testů uživatelského rozhraní. Po stručném úvodu jsou popsány některé nástroje, které usnadňují tvorbu automatických testů uživatelského rozhraní webových aplikací a následně je prezentován návrh ...
  • Síťová synchronizace dat pro OS Windows 

    Hellar, Jan
    Tato práce se zabývá problémem návrhu a implementace nástroje pro synchronizaci souborů v síťovém prostředí pro OS Windows. Je poukázáno na problémy, které se při synchronizaci mohou vyskytnout, jako například správná ...