Now showing items 1-2 of 2

  • Vizualizace hmatových a zvukových vjemů 

    Lukš, Roman
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace vizualizace hmatových a zvukových vjemů běžících v reálném čase. Vjemy mají sloužit pro orientaci hráče v jednoduché 2D hře místo zraku. Vjemy jsou vizualizovány pomocí ...
  • Vizualizace sekundárních struktur DNA v prostředí R/Bioconductor 

    Jaroš, Marta
    Tato bakalářská práce se zabývá zobrazovacími technikami sekundárních struktur DNA. Shrnuje a rozebírá některé současné metody vizualizace. Objasňuje problém a jeho význam z hlediska molekulární biologie. Cílem práce je ...