Now showing items 1-1 of 1

  • Media Data Processing 

    Krča, Michal
    Tato práce popisuje proces tvorby multi-platformního interaktivního systému a demonstruje jeho použitelnost na prototypu aplikace simulující rehabilitaci. Je zde zahrnut SW návrh, 3D programování a produkce animací za ...