Poslední příspěvky

 • Čtečka Braillova písma 

  Fabík, Jiří
  Tato práce je zaměřena na počítačové zpracování obrazu, konkrétně naskenovaných Braillských dokumentů. Jde o techniku vyhledávání Braillských znaků (bodového písma), rozpoznání a následné převedení na běžný text. Tečky, ...
 • Detekce přerušení papilárních linií otisku prstu a jejich rekonstrukce 

  Cejpek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro úpravu papilárních linií otisku prstu, které jsou přerušeny vlivem suchého otisku prstu. Navržený algoritmus pro úpravu papilárních ...
 • Systém řízení workflow 

  Šimecký, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku workflow management systémů, které slouží k automatickému řízení a monitorování podnikových procesů. Je zde popsána související terminologie a referenční model, který přináší ...
 • Grafický nástroj pro tvorbu a modifikaci grafů 

  Hynšt, Miroslav
  Tato práce se zabývá základy teorie grafů a grafovým přepisováním. V první části jsou popsány pojmy graf, grafové přepisovací systémy, grafová gramatika a algebraické přístupy ke grafovému přepisování. Další částí práce ...
 • Vizualizace a simulace v grafické scéně s využitím knihovny Delta3D 

  Martanovič, Lukáš
  Účelem práce je popis tvorby vizualizační a simulační aplikace s využitím knihovny Delta3D. V první kapitole se nachází popis struktury knihovny, následovaný seznámením se základními mechanizmy a prostředky enginu. Obsahem ...
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Holomek, Tomáš
  Tato práce se zabývá monitorováním síťového provozu. Klade si za cíl analyzovat jeho problémy a vytvořit snadno použitelný systém, který umožní monitorování síťových prvků a služeb. Základem je rezidentní program spouštějící ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Wozniak, Jan
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...
 • Dálkové řízení domácích spotřebičů 

  Polgár, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Výsledný systém zahrnuje jednoduchou ovládací aplikaci, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth komunikuje s hardwarovou částí ...
 • Získávání znalostí v prostředí MS SQL 

  Pijáček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází v prostředí MS SQL Serveru 2008. Po počátečním uvedení do oblasti získávání znalostí z databází jsou detailněji vysvětleny obecné principy a algoritmy ...
 • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...
 • Nástroj pro testovaní bezpečnosti wifi sítí 

  Hala, Martin
  Hlavním cílem tohoto nástroje je testování úrovně zabezpečení Wi-Fi sítí, jak pro domácí, tak pro firemní účely. Vychází se z nejaktuálnějších bezpečnostních znalostí o bezdrátových sítích. Hlavní cíle jsou následující: ...
 • Fuzzy logika a predikce vývoje akciového trhu 

  Haviar, Martin
  Bakalářská práce se zabívá využitím fuzzy logiky, fuzzy systémů a fuzzy neuronových sítí při predikci vývoje akciového trhu. Práce obsahuje návrh a popis implementace aplikace na předpověď vývoje akciového trhu.
 • Správa projektů stavební firmy 

  Barjak, Maroš
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro stavební firmu Hydroeco, s. r. o., umožňujícího zejména správu projektů, dokumentaci a vizualizaci projektových podkladů. V úvodu jsou popsané technické prostředky ...
 • Vestavěné moduly moderních mobilních zařízení 

  Pelikán, Ondřej
  Práce pojednává o vývoji mobilní aplikace pro platformu Windows Phone 7 zaměřenou na změnu životního stylu a řešení problémů s váhou, kondicí a fyzickým vzhledem. Aplikace využívá vestavěných modulů moderních mobilních ...
 • Radiosita na GPU 

  Šabata, David
  Tato práce se zabývá výpočtem osvětlení scény pomocí metody zvané radiosita a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL a OpenCL. Nejdříve budou popsány metody pro globální osvětlení s důrazem na radiositu a možnosti ...
 • Osobní multimediální knihovna 

  Koukal, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se se specifikacemi multimediálních souborů a jejich atributů a také prostudovat možnosti, kterých lze využít pro jejich správu. Dále bylo nutné zaměřit se na již hotová řešení ...
 • Simulace kolektivního chování entit ve virtuálním světě 

  Vymazal, Tomáš
  Tématem této práce je zhodnotit a porovnat možnosti řízení entit (agentů) ve virtuálním světě a jeden vybraný přístup realizovat ve formě programu. Pro implementaci byl vybrán přístup, kdy konečný automat, řídící agenta, ...
 • Grafické demo v 128kB 

  Záleta, Martin
  Tato práce pojednává o klíčových prvcích v procesu tvorby jednoduchých 3D grafických animací (dem) s hlavním důrazem na minimalizaci množstva externích zdrojů jako dynamických knihoven, povrchů a modelů. Výsledná aplikace ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Online nástroj pro vytváření prezentací 

  Zavacký, Filip
  Řešil jsem nový přístup vytváření prezentací, přibližovací užívatelské rozhraní a spouštění prezentace jako video. Vytvořil jsem rozhraní jako dvourozměrnou plochu. Prezentace se vytváří formou rozmísťování objektů na ploše ...

Zobrazit další