• Generování modelů domů pro Open Street Mapy 

  Galacz, Roman
  Tato práce se zabývá získáním dat z map poskytovaných projektem OpenStreetMap a následným převodem těchto dat z formátu zeměpisné šířky a délky do kartézské soustavy souřadnic. Dále popisuje rozpoznávání domů v zástavbách, ...
 • Detekce a rozpoznání SPZ automobilů 

  Kovaříček, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá nalezením státní poznávací značky v obraze a jejím rozpoznáním. Dále v krátkosti popisuje historii státních poznávacích značek. Také se věnuje současnému stavu poznávacích značek a jejich ...
 • Osobní plánovač 

  Lutonský, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat osobní plánovač pro správu a plánování osobních i pracovních záležitostí a aktivit. Plánovač bude umožňovat evidenci různých typů událostí, správu kontaktů, export a ...
 • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

  Caha, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
 • Evoluční návrh neuronových sítí 

  Beluský, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením genetického algoritmu pro návrh struktury a učení neuronových sítí. Fitness funkce zahrnuje i počet skrytých neuronů a tím získáváme nejoptimálnější možné struktury. Představí se vlastní verze ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Sedlář, František
  V této bakalářské práci byly popsány základní algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (LPM). K již existujícím implementacím v knihovně Netbench byl přidán další algoritmus - LC Trie. Všechny algoritmy, které ...
 • Automatická kontrola nastavení DNSSEC na DNS serverech 

  Lat, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro kontrolu nastavení bezpečnostního rozšíření DNSSEC na DNS serverech. Cílem je provádět automatickou kontrolu podpisů, sledování používaných šifrovacích algoritmů a ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Valenta, Martin
  Tato práce se zabývá studiem metod vhodných k vyhledávání fotografií na základě obsahu a následným návrhem a implementací aplikace pro vyhledávání budov. Cílem zmíněné aplikace je vytvořit interaktivního průvodce městem s ...
 • Nástroj na testovaní bezpečnosti bezdrátových sítí 

  Gancarčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí, současnými možnostmi ochrany těchto sítí a implementaci nástroje na jejich testování. Pojednává také o využití technologie nVidia CUDA k akceleraci paralelních ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Wozniak, Jan
  Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...
 • Knihovna vzorů Petriho sítí 

  Hanák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvářením modelů pomocí formalismu Objektově orientovaných Petriho sítí (dále jen OOPN). Rozebírá význam a možnosti tohoto formalismu a ve své druhé části se snaží identifikovat užitečné ...
 • Virtuální interaktivní procházka krajinou 

  Halas, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování krajiny v OpenGL. Obsahuje teoretický princip vykreslování ve 3D pomocí funkcí OpenGL a popis některých technologií sloužících k modelování realistických objektů a ...
 • Diagnostika interaktivní síťové komunikace 

  Adamčík, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou výpadků a ztrát v interaktivní síťové komunikace. V úvodu je vysvětlena základní teorie komunikace sítí. Důležitou část práce tvoří analýza komunikace aplikací Vzdálená plocha, SJphone a ...
 • Univerzální modul s barevným dotekovým displejem 

  Gaube, Petr
  Práce se zabývá návrhem LCD modulu řízeného mikrokontrolérem s možností využití v praxi jako meteostanice s řízením vytápění. Popisována je jak problematika dotykových displejů, tak kompletní návrh desky plošných spojů. ...
 • Skládání panoramat z fotografií 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je porovnání algoritmů pro výpočet homografie. Konkrétně jsou porovnávány algoritmy RANSAC, LO-RANSAC a PROSAC. Samotné skládání panoramat je bráno pouze jako prostředek pro porovnání. Ale i přesto ...
 • Slovníkové metody komprese dat 

  Černičko, Sergij
  Náplní této bakalářské práce je analýza slovníkových kompresních metod a jejich vlastností. Práce se zaměřuje a podává podrobný přehled slovníkových metod LZ77, LZ78, LZSS, LZW, DEFLATE a LZX. Jsou zde popsány principy ...
 • Datová mřížka ve webovém prohlížeči 

  Mikúšek, Richard
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací komponenty datové mřížky v prostředí webového prohlížeče. Práce popisuje problematiku moderních webových technologií a ich využití při implementaci interaktivních komponent. ...
 • Cyklistický/běžecký tréninkový deník využívající GPS data 

  Matera, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implemetovat multiplatformní aplikaci tréninkového deníku využívajícího GPS data. První část práce je věnovaná teorii sportovního tréninku, vedení tréninkového deníku a GPS technologii. Ve ...
 • Generátor komixů - mashup 

  Krutiš, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, ve které si uživatel může vytvořit a uložit komiks. Jako zdroje obrázků pro komiks jsou použity služby na internetu, které poskytují zdroje obrázků přes rozhraní ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Fabík, Jiří
  Tato práce je zaměřena na počítačové zpracování obrazu, konkrétně naskenovaných Braillských dokumentů. Jde o techniku vyhledávání Braillských znaků (bodového písma), rozpoznání a následné převedení na běžný text. Tečky, ...