• Kostra polygonálního modelu 

  Borek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí kostry z modelu třírozměrného tělesa. Z existujících metod byla vybrána extrakce kostry pomocí os lokální válcové symetrie (ROSA - rotational symmetry axis), která je velmi odolná ...
 • Noční obloha na mobilním zařízení 

  Plešek, Jan
  p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Menlo} Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje co nejsnadnější a nejintuitivnější pozorování noční oblohy za použití konceptu rozšířené reality. ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • Rychlý výpočet průsečíku paprsku s trojúhelníkem 

  Procházka, Václav
  V této práci zkoumáme rychlost 6 metod výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, což je elementární operace při sledování paprsku. Zkoumáme jak jejich implementace softwarové v C++ a SSE, pro výpočty po jednom paprsku i ...
 • Použití telefonu jako bezdrátové myši 

  Eliáš, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje použít mobilní zařízení s operačním systémem Google Android jako bezdrátový touchpad a klávesnici pro ovládání počítače s operačním systémem ...
 • Editor stejnosměrných elektrických obvodů 

  Elis, Martin
  Hlavním cílem této práce bylo vytvoření jednoduchého intuitivního editoru stejnosměrných elektrických obvodů schopného analyzovat vytvořená kreslená schémata. Aplikace měla být navržena tak, aby mohla být využita studenty ...
 • Optické rozpoznání textu v obrázcích 

  Kadlic, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci, lokalizaci, sledování a extrakci textu v obrázcích a videu. Jsou v ní popsány algoritmy vedoucí k dosažení optického rozpoznání textu. Práce se zabývá také implementací algoritmů, ...
 • Lokalizace mobilního robota a mapování pomocí Kalmanovy filtrace 

  Caha, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout metodu lokalizace a mapování (zvané SLAM) pomocí mobilního robota s ohledem na jeho senzorický systém a pohyb ve vnitřních statických prostorách. Pro metodu SLAM využít Kalmanovy ...
 • Biologicky inspirované metody rozpoznávání objektů 

  Truhlář, Martin
  V tomto dokumentu je vysvětlena metoda pro biologicky inspirované rozpoznávání obrazů. Dále v práci jsou objasněny postupy zpracování obrazů a jednotlivé fáze extrakce informací pro klasifikaci. Pro klasifikaci je použita ...
 • Model strategického chování hráčů ve hře Mariáš 

  Šimon, Dalibor
  Tato práce popisuje návrh a implementaci modelů použitých pro hraní karetní hry Mariáš. Práce také obsahuje výsledky testování a analýzu zajímavých strategických situací.
 • Vektorový 2D kreslicí program 

  Chroboczek, Martin
  Tato práce řeší problematiku vektorové počítačové grafiky a její tvorby. Na začátku je uveden stručný přehled dostupných softwarových nástrojů s příklady oblastí jejich typického použití. Následuje popis vektorových 2D ...
 • Zobrazování anotací v reálném čase 

  Papoušek, Petr
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku webového prohlížeče Firefox, který umožňuje zobrazení anotací dokumentu a jejich úprav v reálném čase. Díky napojení na 4A Framework se doplněk liší od existujících doplňků pro anotaci ...
 • Síťová karetní hra pro více hráčů 

  Kotásek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování síťové karetní hry. Jako karetní hra byla zvolena dnes velmi populární varianta pokeru -Texas Hold'em. V úvodní části je nastíněn nezbytný teoretický základ ...
 • Částicové systémy 

  Bedecs, Jakub
  Tato bakalářská práce se týká implementace částicových systémů s využitím výpočetního výkonu GPU. Klade si za cíl popsat důležitá fakta o stavbě částicových systémů a poukázat na různé možnosti využití. Rozebírá schopnosti ...
 • Program pro generování obrázkových křížovek 

  Navrátil, Ondřej
  Ústředním tématem této práce jsou obrázkové křížovky, tedy hlavolamy podobné např. známému sudoku či criss cross. Pozorost je věnována zejména problematice automatického a poloautomatického generování těchto rébusů z ...
 • Extrakce informací z Wikipedie 

  Musil, Martin
  Tato bakalárská práce se zabývá tématem automatické extrakce informací z textu. Cílem je vytvorení aplikace, která za užití extrakcních vzoru získává znalosti z clánku informacního internetového serveru Wikipedie. V úvodu ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Horák, František
  Práce se zabývá metodikami detekce pohybu na videozáznamech; výběrem a aplikací vhodných algoritmů za použití technologie CUDA. Tato technologie je dále rozebírána, zkoumána z hlediska její architektury a dalších součástí. ...
 • Podpora práce s formuláři ve webovém prohlížeči 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou doplňku do vybraného webového prohlížeče, který má uživateli usnadnit práci s webovými formuláři. Dokument popisuje způsoby automatického vyplňování údajů do formulářů a principy jejich uložení. ...
 • Vztah klient-server u webových aplikací 

  Kučera, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti přesunu aplikační logiky ve webových aplikacích ze serverů na klienty s cílem snížit zátěž serverů. Zkoumá činnosti, které mohou být prováděny na straně klientů v oblasti generování HTML kódu ze ...
 • Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích 

  Jakeš, Jan
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému ...