Show simple item record

An Analysis of Selected IPv6 Network Attacks

dc.contributor.advisorGrégr, Matějcs
dc.contributor.authorPivarník, Jozefcs
dc.date.accessioned2018-05-17T17:12:03Z
dc.date.available2018-05-17T17:12:03Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPIVARNÍK, J. Analýza a demonstrace vybraných IPv6 útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79542cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52699
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a demonstrací vybraných IPv6 útoků, konkrétně dvou Man-in-the-Middle útoků a jednoho Denial of Service útoku - Rogue Router Advertisement a Neighbor Cache Poisoning resp. Duplicate Address Detection DoS. V její první části autor prezentuje informace související s danou problematikou a nutné na pochopení problému. Dále autor poskytuje detailní popis realizace daných útoků v praxi za pomoci veřejně dostupných nástrojů. Druhá část práce nastíňuje možnosti prevence proti prezentovaným útokům, analyzuje implementace některých způsobů obrany na Cisco a H3C zařízeních a diskutuje jejích použitelnost.cs
dc.description.abstractThis master's thesis analyses and demonstrates selected IPv6 attacks including two Man-in-the-Middle attacks and one Denial of Service attack - Rogue Router Advertisement, Neighbor Cache Poisoning and Duplicate Address Detection DoS, respectively. In the first part the author presents necessary information related to the issue and provides detailed information on how to realize these attacks in practice using publicly available tools. The second part of the thesis presents various ways of mitigating presented attacks, analyses implementations of some of those countermeasures on Cisco and H3C devices and discussess their applicability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIPv6cs
dc.subjectMan-In-the-Middle útokcs
dc.subjectDenial of Servicecs
dc.subjectNeighbor Discovery Protocolcs
dc.subjectDuplicate Address Detectioncs
dc.subjectRouter Advertisementcs
dc.subjectNeighbor Advertisementcs
dc.subjectNeighbor Cachecs
dc.subjectCiscocs
dc.subjectH3C.cs
dc.subjectIPv6en
dc.subjectMan-In-the-Middle attacken
dc.subjectDenial of Serviceen
dc.subjectNeighbor Discovery Protocolen
dc.subjectDuplicate Address Detectionen
dc.subjectRouter Advertisementen
dc.subjectNeighbor Advertisementen
dc.subjectNeighbor Cacheen
dc.subjectCiscoen
dc.subjectH3C.en
dc.titleAnalýza a demonstrace vybraných IPv6 útokůcs
dc.title.alternativeAn Analysis of Selected IPv6 Network Attacksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:22cs
thesis.disciplinePočítačové sítě a komunikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79542en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:13:02en
sync.item.modts2020.06.23 08:13:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePodermański, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Do jaké míry by bylo možné uvedené typy útoků eliminovat zabezpečením komunikace například na transportní či aplikační vrstvě ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record