Show simple item record

3D Video Browser

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorMíchal, Vítcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:07:16Z
dc.date.available2018-10-21T17:07:16Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMÍCHAL, V. 3D video browser [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25794cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52728
dc.description.abstractCílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit aplikaci pro vizualizaci vzájemně propojených video dat. Vizualizace probíhá ve 3D prostoru a snaží se využít jeho výhody (např. vnímání hloubky). V tomto dokumentu je obsaženo nastudování různých kategorií prostorových uživatelských rozhraní. Dále obsahuje návrh tří možných uživatelských rozhraní a jejich ovládání. Je zde také popsána implementace a provedené testy uživatelského rozhraní. Aplikace jsou napsány v jazyce C++ s pomocí Open Inventor.cs
dc.description.abstractThe aim of this project is to design and create application for the visualization of interconnected video data. Visualization takes place in 3D space and seeks to exploit its advantages (such as depth perception). This document contains survey to different categories of spatial user interfaces. In addition, includes three possible designs of user interfaces and control. Implementation details and made usability tests are also described. Application is implemented in C++ using Open Inventor. The document includes evaluation of the results and made tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUživatelská rozhraní ve 3Dcs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectgrafycs
dc.subjectC++cs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectOpen Inventorcs
dc.subjectindexace video-souborucs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectFFmpegcs
dc.subjecttestování použitelnostics
dc.subjectSpatial user interfacesen
dc.subjectvirtual realityen
dc.subjectgraphsen
dc.subjectC++en
dc.subjectOpenGLen
dc.subjectOpen Inventoren
dc.subjectvideo-file indexationen
dc.subjectXMLen
dc.subjectFFmpegen
dc.subjectusability testen
dc.title3D video browsercs
dc.title.alternative3D Video Browseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-24cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:50cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25794en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:37:01en
sync.item.modts2019.05.18 02:26:47en
dc.contributor.refereeŠtancl, Vítcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record