Show simple item record

Trust and Reputation in Distributed Systems

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorMalačka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:07:16Z
dc.date.available2018-10-21T17:07:16Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMALAČKA, O. Důvěra a reputace v distribuovaných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other25633cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52732
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat agentní systém, zabývající se obchodováním se sportovci. Na tento systém bude možné aplikovat principy důvěry a reputace. Implementace tohoto systému je realizována v jazyce pro programování agentů Jason. Agenti zde vystupují jako manažeři týmů. Jejich hlavním cílem je co největší finanční zisk týmu. Prostředí agentů se mění odehráváním zápasů mezi jednotlivými týmy. Na základě odehraných zápasů, mohou manažeři zhodnotit cenu konkrétních hráčů pro tým a obchodovat s hráči tak, aby to týmu přinášelo co největší zisk. V systému se ovšem mohou vyskytovat nedůvěryhodní agenti, kteří se snaží svým nekorektním jednáním nadhodnotit hráče. V rámci diplomové práce budou provedeny experimenty s cílem porovnat přínos aplikace principů důvěry a reputace.cs
dc.description.abstractThe goal of this master's thesis is to design and implement agent system for dealing with sportsmen. It will be possible to apply trust and reputation principles on this system. This system is implemented in Jason agent language. Agents there posing as sports club managers. The main target of these managers is to have the maximal profit. The environment of agents is changing by playing the matches between the teams. Players quality evalution follows the played matches. Based on played matches, managers can evaluate the worth of each player and trade them in order to achieve the maximal possible profit. Untrustworthy agents take a place in this system. These agents overvalue their players using inccorect behavior. The experiments will be made within this masters's thesis in order to compare gain of apllication trust and reputation principles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAgentcs
dc.subjectBDIcs
dc.subjectjazyk Jasoncs
dc.subjectpraktické usuzovánícs
dc.subjectdůvěracs
dc.subjectreputace.cs
dc.subjectAgenten
dc.subjectBDIen
dc.subjectlanguage Jasonen
dc.subjectpractical reasoningen
dc.subjecttrusten
dc.subjectreputation.en
dc.titleDůvěra a reputace v distribuovaných systémechcs
dc.title.alternativeTrust and Reputation in Distributed Systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:48cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid25633en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:37:02en
sync.item.modts2019.05.18 02:28:31en
dc.contributor.refereeSamek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record