Show simple item record

Multilingual Phoneme Recognizer

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorVobr, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:38Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:38Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVOBR, V. Vícejazykový fonémový rozpoznávač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15296cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52751
dc.description.abstractCílem, této diplomové práce je natrénovat fonémový rozpoznávač s fonémovou sadou, která vznikla spojením fonémových sad jazyků obsažených v databázi SpeechDat-E a zjistit, zda takovýto rozpoznávač bude podávat lepší výsledky než rozpoznávače natrénované pouze pro jediný jazyk. Tato práce pojednává o fonémových sadách, principech rozpoznávání jednotlivých fonémů pomocí rozpoznávačů založených na neuronových sítích, dále o způsobech rozpoznávání a identifikace mluveného jazyka a také o spojování fonémových sad jednotlivých jazyků. Dále je zde popsán postup trénování fonémového rozpoznávače a rozpoznávání fonémů.cs
dc.description.abstractAim, of this master thesis is training of phoneme recognizer with phoneme set, which have been made by merging of several phoneme sets, which are containted in SpeechDat-E database and find out if this kind of recognizer will have better results than recognizers which were trained on one language. This work also deals with phoneme sets, principles of phoneme recognition using recognizers based on artifical neural networks, language identification and merging of given phoneme sets. Also is described process of training phoneme recognizer and phoneme recognition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFonémycs
dc.subjectIPAcs
dc.subjectInternational Phonetic Alphabetcs
dc.subjectSAMPAcs
dc.subjectLIDcs
dc.subjectIdentifikace jazykacs
dc.subjectPRLMcs
dc.subjectPPRLMcs
dc.subjectHTKcs
dc.subjectSTKcs
dc.subjectRozpoznávaní fonémcs
dc.subjectSpojování fonémových sadcs
dc.subjectNeuronové sítěcs
dc.subjectPhonemesen
dc.subjectIPAen
dc.subjectInternational Phonetic Alphabeten
dc.subjectSAMPAen
dc.subjectLIDen
dc.subjectLanguage identificationen
dc.subjectPRMLen
dc.subjectPPRLMen
dc.subjectHTKen
dc.subjectSTKen
dc.subjectPhoneme recognizingen
dc.subjectMerging of phoneme setsen
dc.subjectNeural networksen
dc.titleVícejazykový fonémový rozpoznávačcs
dc.title.alternativeMultilingual Phoneme Recognizeren
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:53cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15296en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:38en
sync.item.modts2020.05.22 12:06:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMatějka, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record