Show simple item record

Porting of RedirFS on Other OS

dc.contributor.advisorKašpárek, Tomášcs
dc.contributor.authorCzerner, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-05-17T16:09:23Z
dc.date.available2018-05-17T16:09:23Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationCZERNER, L. RedirFS - portace na jiné OS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34572cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52792
dc.description.abstractTato práce popisuje jak přípravu na portaci, tak samotnou portaci Linuxového modulu RedirFS na operační systém FreeBSD. Jsou zde popsány základní rozdíly přístupu k Linuxovému a FreeBSD jádru, dále rozdíly v implementaci, pro RedirFS zásadní, části jádra a sice VFS vrstvy. Dále zkoumá možnosti a různé přístupy k implementaci funkcionality linuxového RedirFS na operačním systému FreeBSD. Následně jsou zhodnoceny možnosti a navržen ideální postup portace. Následující kapitoly pak popisují požadovanou funkcionalitu spolu s navrhovanou architekturou nového modulu. Dále je detailně popsán návrh a implementace nového modulu tak, aby měl čtenář jasnou představu jakým způsobem modul implementuje požadovanou funkcionalitu.cs
dc.description.abstractThis thesis describes preparation for porting as well aw porting itself of RedirFS Linux kernel module to FreeBSD. Basic differences between Linux and FreeBSD kernels are described as well as differences in implementation of the Virtual Filesystem, crucial part for RedirFS. Further there are described possibilities and different approaches to implementation RedirFS functionality to FreeBSD. Then, the possibilities are evaluated and ideal approach is proposed. Next chapters introduces required functionality of the new module as well as its solutions. Then the implementation details are described so the reader can very well understand how the new module works and how the required functionality is implemented into the module.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRedirFScs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectFreeBSDcs
dc.subjectjádro operačního systémucs
dc.subjectjaderný modulcs
dc.subjectVFScs
dc.subjectsouborové systémycs
dc.subjectVirtuální souborový systém.cs
dc.subjectRedirFSen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectFreeBSDen
dc.subjectkernelen
dc.subjectkernel moduleen
dc.subjectVFSen
dc.subjectfilesystemen
dc.subjectVirtual Filesystem.en
dc.titleRedirFS - portace na jiné OScs
dc.title.alternativePorting of RedirFS on Other OSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:51cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34572en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:10:58en
sync.item.modts2020.06.23 08:14:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČejka, Rudolfcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Srovnejte výhody a nevýhody v implementaci a v rychlosti mezi RB stromy a lineárními seznamy z pohledu procházení, vkládání a mazání jednotlivých položek pro jejich různý počet, od jednotek až po miliony. Vzhledem k předchozí odpovědi zdůvodněte, proč jste u seznamů filtrů použil RB stromy místo lineárních seznamů a kolik filtrů na každý seznam uvažujete.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record