Show simple item record

Computer Support in Mapping Survays

dc.contributor.advisorHrubý, Martincs
dc.contributor.authorHanák, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:56Z
dc.date.available2018-10-21T17:08:56Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHANÁK, O. Počítačová podpora pro mapování v terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34817cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52798
dc.description.abstractPráce se zabývá tvorbou aplikace pro kapesní počítače sloužící k podpoře mapování v terénu. Téma spadá do oblasti geografických informačních systémů (GIS), text proto začíná rozborem prerekvizitních témat jako jsou právě GIS, charakter zpracovávaných dat nebo principy globálního určování polohy (GPS). Pojednává o dostupných platformách kapesních počítačů z hlediska rozšíření a dostupnosti. Na základě rozboru dostupné komerční aplikace specifikuje požadavky na vyvíjený, volně dostupný, program. Následuje popis návrhu a některých implementačních detailů. Závěr je věnován ověření funkčnosti při mapování reálného geoobjektu.cs
dc.description.abstractThe report deals with creating applications for Pocket PC, designed to aid with terrain mapping process. Topic falls within the field of geographic information systems (GIS), so the text begins with an analysis of related topics such as GIS itself, processed data characteristics or global positioning systems (GPS). Available handheld platforms are discussed and based on analysis of existing commercial application, the requirements on developed program are set. Description of application architecture and some implementation details follow. The conclusion is devoted to testing functionality by mapping the real geospatial object.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGIScs
dc.subjectGPScs
dc.subjectNMEAcs
dc.subjectgeodatacs
dc.subjectprostorová datacs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectPDAcs
dc.subjectsmartphonecs
dc.subjectWindows Mobilecs
dc.subjectGISen
dc.subjectGPSen
dc.subjectNMEAen
dc.subjectgeodataen
dc.subjectspatial dataen
dc.subjectmappingen
dc.subjectPDAen
dc.subjectsmartphoneen
dc.subjectWindows Mobileen
dc.titlePočítačová podpora pro mapování v terénucs
dc.title.alternativeComputer Support in Mapping Survaysen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:01cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34817en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:11:02en
sync.item.modts2020.06.23 08:23:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste i jiné aplikace než jen v práci zmiňovaný ArcPad, které by mohly splňovat požadavky na aplikaci? Byla aplikace zkoušena na různých zařízeních (jiný typ, značka apod.), příp. jejich emulátorech? Pokud ano, s jakým výsledkem? Existují i jiné otevřené formáty než shapefile, které by mohly být pro aplikaci vhodnější?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record